شما عظیم تر از انی هستید که می اندیشید  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 3 آذر 1389

کتاب جدیدی نیست! خیلی وقت است به بازار آمده و خیلی زود به چاپ بیستم رسیده! با توجه به علاقه ای که به این نوع کتابها دارم اینکه تا حالا هیچ جلدش رو نخریده بودم خودش جالب است!! این جلد اولش را هم هدیه گرفتم روز تولدم.

به اسمش فکر میکنم...حس خوبی به آدم میدهد

فکر میکنم کتاب خوبی است بهتر است در اولین فرصت جلدهای بعدی اش را بخری شاید دیگر هدیه نگرفتی

 

 

 

" خدا عظیم نیست او عظمت است

خدا مهربان نیست او مهربانی است

خدا عاشق نیست او عشق است.

این عظمت و مهربانی توسط ما فرصت حضور می یابد وقتی دست ناتوانی را میگیریم یا با عشقی خالصانه به حرفهای انسانی تنها و درمانده گوش میدهیم یا گره از کار کسی می گشاییم پروردگار مجال حضور در زمین رایافته است!

جهان در انتظار ظهور همه ماست

کار خدا خلق انسان بود و رسالت انسان تجلی خداوند بر زمین

ما عظیم تر از انی هستیم که می پنداریم "

مسعود لعلی"

"

 

به نظرم کم کم نوشتن دارد فراموشم میشود یا بهتره بگم چطوری نوشتن!