شأن حرم؟!  چاپ
تاریخ : یکشنبه 5 تیر 1390

ممکنه بعضی دوستان یادشون باشه چطور و به چه دلیل جلو وارد شدن من رو به حرم امام رضا گرفتند 

 اگه ایرانی باشی باید حتما با چادر وارد حرم امام رضا بشی .... 

حالا ممکنه مثل من ازتون ایرادهای عجیب هم بگیرند! 

مکه که رفته بودم همه نوع پوششی وجود داشت خیلی از کشورها یادم نمونده کجا لباسهای بلند میپوشیدن با مغنعه سفید خیلی بلند .  

هیچ اجباری هم برای نوع پوشش نبود! 

 

حرم امام رضا روز به روز وسعتش داره بیشتر میشه اما اگه بخوای هر کجا یه لحظه استراحت کنی بلندت میکنند! تو رو خدا فکر کنید خیلی ها هتلشون از حرم دوره وقتی میان حرم ممکنه ساعت ها بمونند ولی اجازه دراز کشیدن هیچ کجا رو ندارند! 

ولی در مسجدالحرام یا مسجد پیامر اصلا این ممنوعیت وجود نداشت.خیلی وقتا وقتی خسته بودیم استراحت میکردیم. 

 

 

حالا من اشتباه میکنم یا شأن حرم امام رضا  بیشتره!؟ 

 

به نظرتون امام رضا از بودن حرمشون در ایران راضی هستند!!