ارزشش رو داره؟!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 18 آبان 1389

ـــ وقتی از اولی که دنیا میای تا اخرش باید درد بکشی (چه روحی چه جسمی) برای چی باید زندگی کرد؟! 

 

ـــ اما زندگی زیبایی های زیادی داره مثل عشق مثل دوست داشتن...  

 

ـــ بله! اما فکر میکنی ارزشش رو داره؟!

 

 

نمیدونم شما چی میگید ؟ ارزشش رو نداره؟!