قوانین هزاره جدید  چاپ
تاریخ : جمعه 9 آذر 1386

1-تمام انسان ها متفاوتند و باید هر کاری می توانند بکنند تا متفاوت بمانند.

2- به هر انسان دو امکان اعطا شده است:عمل و اندیشه.هر دو به یک جا می رسند.

3-به هر انسان د و کیفیت اعطا شده است: قدرت و عطیه.قدرت انسان را به مقابله با سرنوشتش هدایت میکند، عطیه او را وا می داردبخش بهتر وجودش را با دیگران سهیم شود.

4-هر انسان یک فضیلت دارد: قدرت انتخاب.کسی که از این فضیلت استفاده نکند، نفرین می شود و دیگران برایش انتخاب می کنند.

5-هر انسان بر دو برکت برای کسب دانش تسلط دارد: برکت درست عمل کردن و برکت خطا کردن.در دومین مورد همیشه آموزه ای وجود دارد که فرد رابه راه درست هدایت میکند.

6-هر انسانی حق دارد خوشبختی را بجوید و خوشبختی چیزی است که شاد و راضیش میکند.لزوما آنچه شما را خوشبخت می کند، دیگران را هم راضی نمی کند.

7-همه ادیان به خدایی واحد می رسند و همه آن ها سزاوا احترام یکسانی هستند.

تبصره: انسانی که دینی را انتخاب می کند همزمان دارد شیوه ای جمعی برای نیایش و سهیم شدن در اسرار هستی انتخاب میکند. اما او تنها کسی است که برای اعمالش در مسیرش مسئول است و حق ندارد مسئولیت اعمالش را به گردن دینش بیندازد.

....

از کتاب:"چون رود جاری باش" نوشته " پائولو کوئلیو"

پی نوشت ۱: چه حسی بهتون دست میده وقتی در اولین امتحان میان ترم با سوالهای زبان اصلی مواجه میشید که به خاطر خط بینظیر! خواندش هم مشکله چه برسه به فهمیدنش حالا حل کردنش به کنار!!

پی نوشت ۲: فونت نستعلیق . بی نظیره خوشم آمد

پی نوشت ۳: امروز تولد یکی از بهترین و قدیمی ترین دوستانمه.تولدت مبارک مریم جونم