نیرو های نامرئی  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 24 آبان 1386

برای غلبه بر موانع به چهار نیروی نامرئی احتیاج داریم:عشق، مرگ، قدرت و زمان.

باید عشق بورزیم، چرا که خدا به ما عشق می ورزد.

باید از مرگ آگاه باشیم تا زندگی را عمیقا درک کنیم.

باید برای رشد تلاش کنیم،اما نگذاریم قدرتی که از این راه به دست می آید، فریبمان دهد،چرا که می دانیم این قدرت بی ارزش است.

سرانجام باید بپذیریم که زندگی ما _هرچند ابدی است_ در این لحظه گرفتار تار عنکبوت زمان است،با تمام فرصت ها و محدودیت هایش.

این چهار نیرو را نمی توان مشکلاتی دانست که باید حل کرد،چرا که از اختیار هرکسی خارج است.باید آن ها را بپذیریم و بگذاریم آنچه را باید،به ما بیاموزند.

قسمتی از کتاب"چون رود جاری باش" اثر پائولوکوئلیو

پی نوشت: کاش یاد میگرفتیم چطوری حداکثر استفاده رو از زمان ببریم!