آزادی فکر!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 10 مهر 1386

بعضی آدما عادت کردن روش زندگی خودشون رو به همه تحمیل کنند

به همسر و فرزندانشون که نزدیک ترین افراد زندگیشون هستن تا افراد دیگه

این نهایت خودخواهیه که فکر کنیم همه باید اونطور که ما فکر میکنیم درسته، زندگی کنند

جالب اینه که خیلی از این آدمها به ظاهر خیلی هم روشنفکر هستند

در واقع این افراد یادشون میره هرکس به نوبه خودش دارای قدرت تشخیص و شعور و قدرت تفکر هست

یادشون میره که باید به محدوده آزادی هرکس احترام گذاشت

همه آدمها (تا زمانی که به افراد دیگه آسیب نرسونند) آزادند اونطور که خودشون فکر میکنند درسته زندگی کنند نه اونطور که ما فکر میکنیم درسته!

نکته بی ربط: فکر کنم یکی از شانس های زندگیم این بوده که مامان بابام هیچ وقت هیچ چیز رو بهم تحمیل نکردند.

نکته بی ربط تر!: این رو خیلی وقت پیش نوشته بودم اما پست نکرده بودم