X
تبلیغات
رایتل
هنگام ورود به حره امام رضا!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1385

زمان: ورود به حرم امام رضا

مکان: بازرسی!

_ خانم شما نمیتونید داخل بشید باید چادرتون رو عوض کنید!

_چرا مگه حجاب من ایرادی داره؟

_ نه اصلا .فقط مانتو رنگ روشن با چادر نازک ...در شأن امام رضا نیست!

_ ولی مانتو من که تنگ نیست

_ باشه ولی اینطوری نمیشه داخل بشید

شانس آوردم که میشد چادرم رو با چادر مامانم عوض کنم .اما بدون اینکه مطلقا از حرف این خانم سر در بیارم.

فکر نمیکنم امام رضا موقع زنده بودنشون برای دیدنشون اینقدر ایراد های عحیب غریب می گرفتند!

 

از تمام دوستان شیرازی ممنونم به خاطر لطفشون. من فقط 2 روز شیراز بودم و نمیتونستم به دوستان سر بزنم

میدونم که وبلاگ جای پیام های شخصی نیست اما گاهی راه دیگه ای وجود نداره ! چون میترسم بهش زنگ بزنم و ایمیلش رو هم ندارم!

پی نوشت: پیام شخصی بعد از خواندن شخص مورد نظر پاک شد