ماه رمضان؟  چاپ
تاریخ : یکشنبه 24 مرداد 1389

ماه رمضون باشه و تو روزه نباشی.... 

 

ماه رمضون باشه و موقع افطار صدای همیشگی ربنا رو نشنوی... 

 

ماه رمضون باشه و بعد افطار فیلمهای هر ۴ شبکه تلویزیون رو پشت هم نبینی.... 

 

اینم ماه رمضون نشد!! 

 

 

پاورقی:اگر لازم به توضیح است که چرا روزه نیستم به چند پست پایین تر مراجعه شود!