عید از نگاه دیگر بعد از 4 سال!  چاپ
تاریخ : دوشنبه 28 تیر 1389

بله موضوع تکراریه قبلا هم راجع بهش نوشتم 

اما حداقل از نظر من کم اهمیت نیست 

بلکه وحشتناکه 

وحشتناکه وقتی انواع ماشین ها ( از بالاترین مدلش تا...) میبینم که ازشون لیوان بیرون پرت میشه... 

وحشتناکه وقتی آدمهایی که ادعای با فرهنگی دارند اصلا به این موضوع فکر نمیکند 

متاسفم وقتی مواقع تولد ها و جشن ها خیابان ها این شکلی میشه! 

قبلا در موردش اینجا نوشتم! 

بهم حق بدید که وقت گرفتن عکس بهتری رو ندارم! 

شاید شما برای نیمه شعبان یه فکری کنید. 

 

حتما بهم حق میدهید که وقت نوشتن موضوع جدید رو ندارم