تلویزیون؟  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین 1389

بهتر نبود تلویزیون اصلا اختراع نمیشد؟

قدیما همه دور هم می نشستند با هم حرف میزدند یا بزرگتر ها قصه میگفتند 

قدیما مادر پدر ها(یا مادر بزرگ پدر بزرگ ها) برای بچه ها قصه میگفتند حالا برای بچه ها فیلم میگذاریم!

حالا همه در ظاهر کنار هم جلو تلویزیون هستند و در واقع دور از هم!

فرقی نمیکنه این تلویزیون6 تا شبکه داشته باشه یا 6000 تا!

وقت زیادی از زندگی رو میگیره که شاید میشد خیلی بهتر گذروندش

(البته خیلی ها هستند که اصلا وقتی برای هیچ شبکه ای ندارند اما به طور معمول اینطور نیست)

الان فکر کنید اگر تلوزیون نبود چه کارهایی به جاش میتونستید انجام بدید که هم سرگرمی بود هم مفید تر؟

پاورقی: نمیدونم چرا نمیتونم بنویسم! چون بین دو تا کامپیوتر گیر افتادم! و کامپیوتر خانه پدری که عکس ها رو ریختم روش به شدت ویروسیه امکان انتقال عکسهای کرمان رو هنوز ندارم اما کرمان نامه خواهم نوشت بعدا!