عجب صبری داری خدایا!  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 18 آذر 1388

خدایا وجدانی انصاف بده جوننهای حالا به چه امیدی انسان بمانند!؟

گرچه شخصا همیشه فکر میکنم اعتقادات مذهبی که تا قبل از 18,19 سالگی داشتم اکتسابی بوده تا اعتقادی و الان واقعا اعتقاد دارم

اما همیشه چه اون وقتا چه حالا فکر میکنم جوونها حالا هم به معجزه احتیاج دارند به پیامبر احتیاج دارند برای انکه تنها انسان بمانند!

وقتی میبینند آدمهایی که مال مردم میخورند دزدی میکنند و البته دم از مسلمانی میزنند روز به روز گردنشان کلف تر می شود و مالشان بیشتر ...

وقتی میبینند آدمهایی که حق ناحق میکنند و به مردم ظلم میکنند روز به روز قدرتشان بیشتر می شود و ظلمشان بیشتر...


به امید آخرتی باشند که بهشان وعده داده شده!؟

حالا به امید اخرت هم باشند شکم گرسنه و بدون سقف هم میشه به امید آخرت نشست؟

به شکم گرسنه خودشون توجه نکنند شکم گرسنه بچه شون دیگه آخرت میشناسه؟!


خدایا عدالتت را شکر اما خودت خوب میدونی جوونهای حالا صبرشون خیلی کمه


پاورقی بار بط: خدایا شکرت

پاورقی بی ربط: خوب دیگر گرفتاری و بی اینترنتی است دیگر دیر شدن پست جدید

پاورقی پست قبل:واقعا بعضی از کامنتهای پست قبل حالگیری بود!!


پاورقی بعدا: با مراجعه به تعداد بازدید کنندگان از تعداد بازدید کنندگان روز16 آذر شوکه شدم به تمام معنا!! به خاطر این پست!!!!