ثواب؟!  چاپ
تاریخ : شنبه 16 آبان 1388

شما بگید:

چه ثوابی در مجالس روضه ای وجود داره که اکثریت افراد حاضر در حال حرف زدنند(من نمی گویم غیبت کردن!!)

اگر دقت کنید اکثر مراسمی که برگزار میشه (به غیر از خدا نکرده ختم و البته سالگرد) همین طوریه!


حالا بگذریم از اینکه گاهی گوش ندادن در این مجالس گناهش کمتره تا گوش دادن!!


پاورقی: آیا کسی که رفتن به این مجالس رو دوست  نداره نامسلمونه!؟