احترام به انسانها!  چاپ
تاریخ : یکشنبه 26 مهر 1388

در صف نانوایی سنگک بودم

یه آقای افغانی جلوی صف بود و منتظر نان

نفر قبلش یه جوون بود و قبل تر از اون یه آقای مسن

که یکدفعه اون آقای مسن (که بعد فهمیدم معاون مدرسه راهنمایی هست) برگشت به جوونه گفت:

" مگه اینها هم مثل آدمها سنگک می خورند!"

نمیدونم افغانیه خودش رو نشنیدن زد یا نشنید امیدوارم نشنیده باشد

واقعا عصبانی شدم اگر اون آقا مسن نبود حتما یه چیزی بهش میگفتم!

 

شما بگید آیا یه انسانی که امده به کشور خارجی  و واقعا کار میکنه تا برای خانواده اش پول بفرسته شایسته احترام نیست؟

میدونم حرف بعضی ها اینه: جای کار ما را میگیرند! اما خودمونیم چند درصد جوونهای ما حاضرند کارهایی که انها در کشور ما انجام میدهند انجام بدهند!؟

 

به نظرتون یک افغانی در کشور ما با یک ایرانی در کشورهای اروپایی چه فرقی داره؟

دلتون میخواد با دوستانتون فامیلتون آشناتون هم وطنتون که در کشورخارجی کار میکنه یا درس میخونه چه طور برخورد بشه؟

همون طور با افغانی ها برخورد کنید.

 

 

دلم میخواست به اون آقا میگفتم: شما معلمی وظیفه ات اینه احترام گذاشتن را به بچه های مردم یاد بدی!

از اون روز تا حالا به خاطر اینکه تنها خانم ان نانوایی بودم و ان آقا مسن بود و حرفی بهش نزدم از خودم ناراحتم!

 

کاش یاد بگیریم و به بچه هایمان هم احترام گذاشتن به انسان ها را یاد بدهیم! نه اینکه بچه هایمان را از افغانی بترسانیم!

آنها هم مثل ما انسانند !