مسجد های مدینه  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 شهریور 1388

میدونم انتظار دارید از مکه بنویسم

اما حرفهایم از مدینه هنور باقی است

مکانهای دیگری از مدینه که دیدیم:

مسجد قبا:اولین مسجد ساخته شده در مدینه . قبا مکانی بود که پیامبر بعد از هجرت و قبل از وارد شدن به قسمت اصلی مدینه در آن سکونت داشتند.

 

مسجد ذوقبلتین: همون طور که از اسمش پیداست مسجدی است که قبله در آن به مکه تغییر یافت

 

کوه احد: عکسی است از کوه احد و مسجد آن. البته قبرستانی هم کنارش وجود دارد که مخصوص شهدای احد است و خوب همون طور که میدانید کاملا دورش حصار دارد!

مسجد شجره: مسجدی بین مدینه و مکه. مسجدی که معمولا در ان محرم می شوند. مسجدی که پیامبر هم در ان محرم می شدند

حس خاصی داره وقتی همه آدمهای اطرافت یک شکل لباس پوشیده باشند مهم نیست چه مقامی دارند چه کاره اند اهل کجا هستند...

مهم نیست کی  هستند... و همین مهم است! همه سفید همه یکسان! انگار صحنه آخرت باشد.

در این بین هر کاروان برای اینکه اعضای کاروان همدیگر را گم نکنند نشانی  مخصوص پشت چادر خانم ها نصب میکردند.نمیخواهم جبهه گیری کنم ولی خوب در میان این نشان های رنگی رنگ سبز زیاد به چشم میخورد! میخواهید ربط بدهید میخواهید ندهید!

بگذریم

محرم می شوی زمان خاصی است نمیتوانم حسم رو بیان کنم اما لبیک را که میگویی انگار از خودت جدا می شوی

به آینه نباید نگاه کنی نباید به دیگران آزار برسانی حتی حق آزار رساندن به جسم خودت را هم نداری! به هیچ موجود زنده ای نباید آزار برسانی. حتی به همسرت نامحرم می شوی!(کلی ما سر این قضیه جک گفتیم و خندیدیم!)

می گویند بعد از این انگار از مادر تازه متولد شدی! نمیدانم به این یکی اعتقادی ندارم! چون به هرحال خدا از حق خودش میگذرد اما از حق بندگان خدا نمی گذرد!

و مهم تر از نماز و روزه و واجبات دیگر رعایت کردن حق مردم است! برای همین است که قبل از رفتن از آشنایان حلالیت طلب میکنید.

 

 

 

دل کندن از مدینه سخت بود دلم برای گنبد سبز تنگ شده است!

از ان جایی که میدانم اکثریت ادامه پست قبلی را نخواندند توصیه میکنم بخونید.