دروغ؟!  چاپ
تاریخ : یکشنبه 17 خرداد 1388

بعضی آدمها اینقدر راحت دروغ میگویند آدم به خودش هم شک میکنه

دیوار حاشا بلند است خوب

 

فکر میکنم کسی که دروغ هایی به این واضحی میگه تمام آدمهای دیگه رو نفهم فرض کرده!

 

مثل اینکه یکی چشم در چشمتان بگوید "این ماستی که دست منه سیاهه"

نمیدونم شایدم همه چی وارونه شده (به سفید میگویند سیاه!)

 

خنده دارتر آدمهایی هستند که دروغ هایی به این وضوح رو باور میکنند!