دستهای ما  چاپ
تاریخ : شنبه 19 اردیبهشت 1388

دستهای ما

شاخه های کشیده در پناه هم

لانه پرنده ای است

 

دستهای ما

در مسیر بازوان بی قرار ما

جویبار زنده ای است

 

دستهای ما

 رهروان سرخوشند

 

دست ما به عشق ما گواست

دستهای ما

کلید قلب های ماست

 

"سیاوش کسرایی"

 

 

پاورقی: در برابر همه سخت است و فولادی... در برابر تو از شیشه هم شکستنی تر است


همینجوری