فامیل؟!  چاپ
تاریخ : شنبه 5 اردیبهشت 1388

اینجانب افتخار میکنم که به عنوان یه ایرانی بعد از ازدواج نام فامیلم تغییر نمیکند

این عقیده قبل از ازدواجم بود و حالا  هم هست

کلا این قضیه تغییر نام فامیل خانم به فامیل شوهرش یه جور توهین به نظرم میرسه 

انگار یه عنوان یه انسان نمیشه هویتی جدا داشت!

شاید اینطور نباشه اما حس من همیشه این بوده 

حالا چطور این هیچ زمان در فرهنگ ایران نبوده و از قدیم تا حال در فرهنگ اکثر کشورها وجود داره 

جای بحث داره  

البته شاید اطلاعاتم درست نیست 

شما میدونید دقیق قضیه چیه 

کلا درک این موضوع برام مشکله