باور دروغ؟!  چاپ
تاریخ : شنبه 10 اسفند 1387

گاهی اینقدر مجبور میشیم یه  دروغی رو برای دیگران! تکرار کنیم که خودمون هم یادمون میره واقعیت چی بوده

کم کم خودمون اون دروغ رو باور میکنیم!

اینطور موارد رو چه برای خودتون چه دیگران زیاد دیدید

دلیلش چیه؟

آیا همیشه میتونیم دیگران رو به خاطر اینکه در موردی نمیتونند حقیقت رو بیان کنند سرزنش کنیم؟

چرا اکثر ما به خودمون اجازه میدیم دیگران رو به خاطر کارهای کرده یا نکرده شون بازخواست کنیم در حالیکه خودمون نمیدونیم اگه جای اونها بودیم چه میکردیم

گاهی ما خودمون باعث میشیم دیگران بهمون دروغ بگویند