دروغ  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 بهمن 1387

در یک نمایشگاه خیریه:

پسر بچه 4 ساله :مامان...مامان این اسباب بازی!

مادر: اینها که فروشی نیست برای تماشا گذاشتند!

دلم میخواست به مادره بگم اگه پسرت بعد ها در  هر موردی  بهت دروغ گفت خودت مقصری

چون دروغ گفتن رو تو داری به بچه ات یاد میدی.یادت باشه حق نداری تقصیر رو گردن اجتماع بندازی!