فراموشی  چاپ
تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1387

یادمه اون قدیما که دبیرستان بودیم یه بار فرخنده گفت: 

 

کاش مغز ما مثل کامپیوتر بود که هر قسمت از حافظه رو میخواستیم همیشه نگه میداشتیم و هر قسمت رو که میخواستیم حذف میکردیم! 

چقدر این روزا منم دلم همین رو میخواد!

پاورقی: دلم میخواد یه مدت فراموشی بگیرم!شما راهی سراغ ندارید؟!