تناقض!  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1387

گاهی آرزوهای دیگران جایی برای آرزوهای خود ما باقی نمیگذاره!

همه بهش میگن: ما برات آرزوها داریم!! اما هیچ کس ازش نمی پرسه خودت برای خودت چه آرزویی داری!

پاورقی: وقتی میگم من عجیب غریبم!واسه همینه...این روزا که باید سر شوق باشم بی حوصله ام!