پرحرفی های من  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 26 اردیبهشت 1387

با معیار های خودتون انتخاب کنید نه با معیار های دیگران!

با معیار های خودتون زندگی کنید نه با معیارهای جامعه!

هیچ وقت انتظار نداشته باشید همه چیز دقیقا مطابق میلتون باشه چون هیچ وقت از هیچ چیز راضی نمیشید سعی کنید به حداکثر ها راضی باشید

افکار مزاحم رو از خودتون دور کنید که ممکنه زندگیتون رو به هم بریزه

پاورقی: چطوری افکار مزاحم رو باید از خودم دور کنم؟!

پاورقی2: اصلا فکر نکنید حالم خوب نیست برعکس حالم خیلی خوبه اما فکر های مزاحم هم گوشه ای رو اشغال کردن