کارت اهداء عضو  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت 1387

 

مایلم اعضای بدنم را در زمان مرگم اهدا کنم. باشد که ادامه زندگی اجزای وجودم نجات بخش زندگی دیگری باشد.

مدتی قبل ثبت نام کردم و خیلی سریع و راحت کارتش به دستم رسید

توضیح بیشتری لازم نیست. هست؟