از شوخی گذشته  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 5 اردیبهشت 1387

دعوت خاطره عزیز به بازی ضرب المثل من رو یاد یه کتاب کوچیک طنز انداخت به نام" از شوخی گذشته"

ضرب المثل نوشتن کار سختی نیست اما یه خاطره در موردش نوشتن سخته...هرچی فکر کردم خاطره خاص قابل تعریفی به ذهنم نرسید.

اما به جاش جملاتی از کتاب فوق رو براتون مینوسیم که روزانه همه ما خاطرات زیادی در رابطه باهاش داریم

1- دو قانون این دفتر:1- همیشه حق با رئیس است.2- وقتی واقعا فکر میکنی رئیس اشتباه میکند و مطمئنی حق با توست به قانون شماره 1 مراجعه کن! (این دو قانون همه جا برقراره حتی در دانشگاه ها!)

2- رمز موفقیت در زندگی: هرچه میدانی به مردم نگو.

3-اگر نمیتوانی قانعشان کنی،گیجشان کن (این سر کلاسها کاربرد زیادی دارد)

4-تواضع نکن، تو آنقدر ها بزرگ نیستی (شکسته نفسی های متکبرانه)

5-هر فرد به بزرگی چیزهایی است که او را خشمگین می سازد.

6-مسایل پیچیده دارای جوابهای بسیار ساده و قابل درک ولی غلط هستند.(پس باید حتما جواب سوال عجیب و غیر قابل فهم باشه!)

7-تجربه چیزی است که به دست نمی آیدمگر درست بعد از زمانی که به آن محتاجی.

8-اگر افتادی مهم نیست به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری.(هرچی گشتم روی زمین چیزی نبود بلند نمیشم تا چیزی پیدا کنم!!)

9-موفق شدن کافی نیست.دیگران باید شکست بخورند.

10-همسر خوب:کسی است که در تمام گرفتاری ها همراهت است،گرفتاری هایی که اگر مجرد میماندی اصلا نمیداشتی