سینه بی عشق مباد  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 9 اسفند 1386

مهرورزان زمانهای کهن

هرگز از خویش نگفتند سخن

که در آنجا که "تو"یی

بر نیاید دگر آواز از " من"

ما هم این رسم کهن را بسپاریم به یاد

هرچه میل دل دوست

بپذیریم به جان

هرچه جز میل دل او

بسپاریم به باد

آن که آموخت به ما درس محبت میخواست

جان چراغان کنی از عشق کسی

به امیدش ببری رنج بسی

تب و تابی بودت هر نفسی

به وصالی برسی یا نرسی

سینه بی عشق مباد

فریدون مشیری

 

پاورقی بی ربط: من که معمولا گوشی موبایلم رو جا میگذاشتم و اصلا یادم نبود که کجاست این روزا گوشیم از من جدا نمیشه! و فکر میکنم خدا رحمت کنه مخترع موبایل و به خصوص sms را ...

 پاورقی۲: هرگونه شک در رابطه با گرفتن بیماری همه گیر sms‌ کاملا بی مورد است