شعور  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 23 بهمن 1386

تحصیلات برای هیچ کس شعور نمیاره

این" فکر کردنه" که برای آدم شعور میاره

تحصیلات و شعور هیچ ربطی به هم ندارند

تحصیلات بالاتر برای بعضی ها فقط یه احترام کاذب میاره

یا مردم طرف رو نمیشناسند و به مدرکش احترام میگذارند یا اینکه میشناسند و باز هم به اجبار به مدرکش احترام میگذارند (اما احترام ظاهری)

بعضی ها آنقدر غرق در غرور و خودبینی خودشونند که اصلا فکر نمیکنند!

با ربط:

1:این حرف جدیدی نیست اما هر سال بیشتر بهم ثابت میشه!

2: بهتره آدم، شعور و انسانیت و معرفت داشته باشه تا تحصیلات!

 

بی ربط:

3: خدا جون ! چند تا مشکل فکری با هم ؟ هنگ کردم!

4: با اینهمه شباهت، آدم به خودش هم شک میکنه!