کتاب عزیز من  چاپ
تاریخ : یکشنبه 13 آبان 1386

یه کتابه توی یک کتابخونه

آنقدر ارزشمنده که به کسی امانت نمیدن .نبایدم بدهند!

دلم میخواد بخونمش

خیلی وقته دلم میخواد بخونمش

اما به من نمیدهند

مشابهش رو در هیچ کتابخونه دیگه ندیدم

مشابهش رو هیچ کجا ندیدم

گاهی میروم کتابخونه فقط برای اینکه نگاش کنم!

اما چه فایده ...نگاه کردن یک کتاب به چه دردی میخوره؟

دلم میخواد بخونمش اما به من نمیدهند...

فکر کنم باید فراموش کنم همچین کتابی وجود داره ...

شما پیشنهادی ندارید؟

پی نوشت با ربط:خودتون رو برای سر در آوردن از چرندیات من به دردسر نندازید!

پی نوشت نیم ربط: گاهی نوشتن فقط برای خالی شدنه

پی نوشت بی ربط: کسی وقت اضافه نداره به من قرض بده؟