X
تبلیغات
رایتل
ارزش زمان....  چاپ
تاریخ : شنبه 3 شهریور 1386

برای اینکه ارزش یک سال را بدانید، از دانش آموزی که رفوزه شده بپرسید

برای اینکه ارزش یک ماه را بدانید، از مادری که بچه نورس دارد بپرسید

برای اینکه ارزش یک هفته را بدانید، از یک سر دبیر روزنامه بپرسید

برای اینکه ارزش یک روز را بدانید، از یک کارگر روزمزد بپرسید

برای اینکه ارزش یک ساعت را بدانید، از زن و شوهران جوان بپرسید

برای اینکه ارزش یک دقیقه را بدانید، از آدمی که به هواپیما دیررسیده بپرسید

برای اینکه ارزش یک ثانیه را بدانید، از عابری که با یک ماشین تصادف کرده بپرسید

برای اینکه ارزش نیم ثانیه را بدانید، از دونده ای که مدال المپیک را برده بپرسید

 

ثانیه های زندگی خود را ذخیره نکنید، بلکه آنها را گنجینه کنید، یعنی از هر کدام استفاده مناسب بکنید و این منافع و سود ها را روی هم بگذارید تا همیشه به مجموعه نتایج آنها دسترسی داشته باشید.

دیروز خاطره است و فردا تصویری از امروز پس امروز را رها نکنید!

آلبرت انیشتین

پی نوشت بی ربط: باز هم تهران من رو طلبیده!! البته این بار نه به تنهایی با مادر پدر گرامی.ببخشید وقت نمیکنم بهتون سر بزنم. باشه وقتی برگشتم.