X
تبلیغات
رایتل
همراه آفتاب  چاپ
تاریخ : دوشنبه 18 تیر 1386

"... دور این جهان را در چه مدتی می توانیم بگردیم؟

می باید با خورشید برخیزید و با آن همعنان گردید و تا بامداد دیگر روز که آفتاب از نو طالع میگردد، همراه آفتاب باشید."

ِاز قصاید زبان انگلیسی

مجموعه داستان های کوتاه از ملت های مختلف دنیا

ویراستار: هارولد کورلند

ترجمه: سیمین دانشور

انتشارات امیرکبیر

چاپ اول:1337

کوچیک که بودم بعضی ظهر ها موقع خواب ،بابام داستان های این کتاب رو برام می خواندند

بعد ها که بزرگ تر شدم به تدریج خودم شروع به خواندن این کتاب کردم

داستان ها یا بهتره بگم افسانه های این کتاب مناسب سن خاصی نیست برای هر سنی سرگرم کننده هست

در مقدمه این کتاب چنین آمده:

"این کتاب به وسیله اتحادیه زنان ملل متحد تدوین گردیده.هدف این جمعیت ایجاد حس همکاری میان زنان از ملیت های مختلف است...

منافع حاصل از فروش این کتاب نیز به مصرف همینگونه اعمال بشردوستانه خواهد رسید."

از چاپ اول این کتاب 50 سال میگذره فکر میکردم دیگه کتابش چاپ نشده اما در نمایشگاه کتابی که اسفند در یزد برگزار بود کتابش رو دیدم.