داستان مداد  چاپ
تاریخ : دوشنبه 11 تیر 1386

...

در این مداد پنج خاصیت است که اگر به دستشان بیاوری، تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی.

"خاصیت اول: می توانی کارهای بزرگی کنی، اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت میکند. اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد."

"صفت دوم: گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی. این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد. اما آخر کار، نوکش تیز تر می شود. پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی."

"صفت سوم: مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم. بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگه داری، مهم است."

"صفت چهارم: چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست،زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است. پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است."

"و سر انجام، پنجمین خاصیت مداد: همیشه اثری از خود به جا می گذارد. بدان هرکار در زندگی ات میکنی، ردی به جا می گذارد و سعی کن نسبت به هر کار میکنی، هشیار باشی و بدانی چه میکنی."

نوشته شده از کتاب: چون رود جاری باش

نویسنده:پائولو کوئلیو

فکر میکنید میشه مشخص کرد کدومش مهم تره؟

پی نوشت: آقای امامی مطالبی رو در تکمیل خاصیت های بالا در کامنت ها نوشتند که حیف بود همه نخوانند با اجازه در ادامه کپی میکنم

این ویژگی هایی که مطرح شد درست اما باید به این نکته ها هم توجه کنیم :
۱- درسته دست خدا باید ما رو  در مسیر اراده اش حرکت بده اما باید مواظب باشیم نفس اماره مون جای دست خدا رو نگیره !
۲- درسته مدادتراش نوک مداد رو تیز می کنه ولی باید اون رو از نوع خوب انتخاب کنیم که از نوع کندش نباشه که نه تنها نوک مداد رو تیز نمی کنه بلکه اصل مدادمون رو هم به هدر می ده !
۳- برخی مدادها جوری می نویسن که امکان پاک کردنشون خیلی سخته و وقتی پاک می شن کاغذ رو از بین می برن و برخی پاک کن ها هم همین حالت رو دارن : یا نوشته رو سیاه می کنن و یا کاغذ رو از بین می برن !
۴- برخی اوقات شکل خارجی مداد هم ممکنه ما رو در نوشتن دچار مشکل کنه !
و ۵- برخی مدادها هستند که گرچه می شه با اونها نوشت ولی کمتر اثری از اونها قابل رویت هست مثل مداد سفیدهای توی جعبه مدادرنگی !