قانون!!!  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 1386

وقتی زمان رانندگی موقعی که عابر پیاده رو در حال رد شدن از خیابون میبینی سرعتت رو بیشتر میکنی...

وقتی وسط کوچه باریک ماشین رو متوقف میکنی و شروع به صحبت با فردی میکنی بدون توجه به ماشین پشت سرت که می خواد رد بشه...

وقتی زمان رانندگی با ماشین آخرین مدلت یه خانم رو پشت ماشین دیگه میبینی جو گیر میشی و با چنان سرعت و فاصله ای از کنار ماشینش رد میشی که آینه ماشینش و آینه ماشین خودت خورد میشه و بعد آنقدر مرد نیستی شهامت عذر خواهی نداری و فرار میکنی...

وقتی رد شدن از چراغ زرد رو قبل از قرمز شدن زرنگی میدونی...

وقتی حتی رد شدن از چراغ قرمز رو هم زرنگی میدونی...

وقتی سر پیچ یه خیابون شلوغ ماشین رو نگه میداری و پیاده میشی بدون توجه به اینکه برای افراد دیگه که میخوان داخل خیابون بپیچند مشکل ایجاد کردی...

وقتی برای اینکه مسیرت کوتاه تر بشه جهت عکس بلوار حرکت میکنی...

وقتی زمان رانندگی به تنها چیزی که فکر نمیکنی رعایت حقوق دیگرانه و فقط رد شدن خودت مهمه...

....

مشکل از تو نیست! تو یک انسان متشخص و با فرهنگ هستی! جامعه اینطوریه! تو هم باید برای اینکه عقب نمونی مثل بقیه رفتار کنی!

مشکل از تو نیست! رعایت نکردن قانون در جامعه زرنگی محسوب میشه و تو هم یکی از افراد جامعه هستی!

مشکل از تو نیست! فلان فرد دیگر هم همینطوره! چرا تو نباشی؟

مشکل از تو نیست! الان دیگه افتخار اکثر افراد اینه که قانون رو رعایت نمیکنند پس تو هم نباید از داشتن چنین افتخاری بی نصیب باشی!