میم مثل...  چاپ
تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 1385

در راه برگشت از تهران در اتوبوس فیلم " میم مثل مادر" رو گذاشته بود به یاد کارگردان محبوب.

بعد از فیلم...

 

فریبا: مامان بابامون رو هیچ وقت خودمون انتخاب نمیکنیم اما از همه بیشتر دوستشون داریم، چرا؟

من: چون خداوند برامون انتخاب میکنه

فریبا: کاش خداوند همیشه به جای ما انتخاب میکرد

 

 

کاش همیشه ایمان داشتیم که در همه انتخاب های زندگی خداوند کمکمون میکنه تنها باید به ندای قلبمون گوش بدهیم

 

 

پی نوشت بی ربط : فکر کنید من و فریبا موقع دیدن فیلم چه حسی داشتیم وقتی هردومون یه مدت بود که مامانمون رو ندیده بودیم!!!

فریبا دختر عمه منه که تهران دامپزشکی میخونه

پی نوشت بی ربط تر: مسافرت خیلی خوبی داشتم...با تجربه های بیشتر