مکتوب  چاپ
تاریخ : یکشنبه 13 اسفند 1385

"جستجوی توضیحات درباره خداوند هیچ چیز را بر شما آشکار نمی سازد. می توانید به واژه های زیبا گوش دهید، اما آن ها در اصل خالی اند. درست همانطور که می توانید یک دائرة المعارف درباره عشق بخوانید و عشق ورزیدن را نیاموزید.

هیچ کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد. در زندگی برخی چیزها را فقط باید تجربه کرد... و هرگز توضیحی درباره آنها ارائه نداد.

عشق چنین چیزی است. خداوند نیز - که عشق است- چنین چیزی است.

خداوند هرگز وارد مغز شما نخواهد شد. دری که او استفاده می کند قلب شماست."

قسمتی از کتاب "مکتوب" نوشته "پائولوکوئلیو" ترجمه" آرش حجازی

 

وقتی مدت زیادی وقت برای کاری میگذاری وقتی انجامش میدی حتی اگر از نتیجه اش مطمئن نباشی احساس آرامش میکنی

منم الان همین حس رو دارم. آرامش! و آنقدر خسته ام که دلم میخواد یه مدت از اینجا دور باشم. برای همین به قولی که به فرخنده دادم عمل میکنم و اگه خدا بخواد دوشنبه میروم به تهران.

تهران کاری ندارید؟

اما قبل از اون مهمترین کاری که دارم نمایشگاه کتابه .بعد از دقیقا دو سال باز یه نمایشگاه کتاب خیلی خوب.