عید از نگاه دیگر!‌ (با فرهنگ ها)  چاپ
تاریخ : شنبه 18 شهریور 1385

نمیدونم دیشب اخر شب خیابونها رو دیدید یا نه

تکه به تکه لیوان های یکبار مصرف شربت ریخته شده بود

کی امروز صبح _ صبح روز عید _ خیابون ها رو تمیز کرد؟

آیا این درسته!

چرا عید رو برای یک عده تلخ می کنیم؟

چرا وقتی لیوان رو به خیابون پرت میکنیم از خودمون  از فرهنگ خودمون خجالت نمیکشیم؟

چرا ....

عیدتون مبارک!

 

 

حس میکنم وبلاگم دیر باز میشه!

شما هم همین طور فکر میکنید؟ کسی میدونه چرا؟

با بلاگارد هم مشکل پیدا کردم کسی میتونه کمکم کنه؟

بخشید که لینک ها نیست در اولین فرصت درستش میکنم