مبادا که رویاهایت را فرو گذاری  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 22 آذر 1384
 

مبادا که رویاهایت را فرو گذاری

می دانم بر آنی که کار را به پایان بری

شاید دیریاب باشد و بسیار دشوار

گاه تردید کنی که به این همه می ارزد؟

اما به تو ایمان دارم

و هیچ تردیدی ندارم

که پیروز خواهی شد

اگر بکوشی

" آمندا پیرس"

 

هدفی داری و ارزو داری به هدفت برسی.باید از ته قلب بخوای ،باید مبارزه کنی

اگه فکر میکنی ارزشش رو داره باید تنها به مبارزه و سعی خودت تکیه کنی

در عمل باید ثابت کنی که رسیدن به هدف برات مهمه نه در حرف

چون اگه غیر این باشه قدرشو نمیدونی!